Case historier​

Vedligehold

En stor dansk virksomhed inden for transport og logistik har egen vedligeholdelses og klargøringsafdelinger. Der var et behov for at optimere processer og arbejdsrutiner for at sikre en mere økonomisk drift. En omfattende analyse blev gennemført og der identificeredes et potentiale på et to-cifret millionbeløb.

Implementeringen forløb over 9 måneder og sikrede at processer blev strømlinet, ledelseskompetencerne i de enkelte afdelinger blev forbedret og et gennemgående ledelsesystem blev implementeret for at sikre målstyring i hele virksomheden samt en ensartet og konsekvent afvigelseshåndtering. 

Resultatet blev 125% af det forventede og en ROI på over 300%

Shipping

Et af Danmarks største rederier var presset på indtjeningen og valgte at gennemføre en vidtgående analyse, hvor alle omkostningsfaktorer var i spil. Analysen viste et stort potentiale inden for vedligehold, bemanding, bunkersforbrug samt effektivisering af processer i forbindelse med havneanløb. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med virksomhedens medarbejdere og resultaterede i besparelser og optimeringer for over 100 millioner kroner.​

Stålindustri

En af Danmarks største virksomheder havde netop fået ny ledelse, som ønskede at sætte et større optimeringsprojekt i gang.

BHA Management A/S blev valgt til at forestå processen, som gennemførtes i et tæt samarbejde med et største konsulenthuse i Norden.

Resultatet blev en gennemgribende procesorientering af hele værdikæden, som historisk set havde en traditionel funktionsopdelt organisation.

Samlet blev udkommet af procesorienteringen, implementeringen af et komplet nyt ledelsessystem samt et omfattende program for kompetenceløft til de første ledelsesniveauer, en forbedring på et 3 cifret millionbeløb.

Grossist

En af de større aktører i import og distribution af aluminium stod overfor en udfordring om at håndtere en stadig stigende volumen, samtidig med at markedet indikerede en usikkerhed omkring kundernes behov i det kommende år.

Derfor engagerede virksomheden BHA Management A/S, til at gennemføre en analyse af hele virksomheden. Analysen afslørede et særdeles interessant potentiale for forbedringer.

Virksomheden besluttede straks at gennemføre projektet, som nu er afsluttet i samarbejde med et større svensk konsulenthus. Det identificerede potentiale på ca. 10 millioner kroner blev opnået.​

Producent / grossist

En af vore trofaste kunder sidder som bestyrelsesformand for en mellemstor dansk virksomhed, der producerer og distribuerer produkter der bruges inden for træindustrien. I et vakuum mellem en afgående direktør og ansættelsen af en ny, ønskede bestyrelsen at fortsætte, og øge fokus og hastighed, effektiviseringen af virksomheden. Analysen viste et betydeligt potentiale og samtidig afdækkede den nogle markante risici ved den måde virksomheden p.t. var drevet på.

Vi er nu næsten færdige med implementeringen, den nye administrerende direktør er på plads, og har i form at denne proces fået en flyvende start, med fokus på de rigtige ting, en organisation der ”er på plads” og i det hele taget en platform der muliggør at han sammen med det nye team kan bringe virksomheden tilbage til det høje indtjeningsniveau den tidligere har præsteret!​

BHA Management A/S

Nørresundbyvej 26

​DK-9492 Blokhus

Tlf.: +45 20 91 46 36

BHA Management A/S
Bøgevangen 53
9330 Dronninglund

Afdeling København

Rådhusstræde 15,1.sal

​DK-1466 København K​